Дорожня карта для батьків особи з особливими освітніми потребами

Рекомендації батькам: Шановні батьки! Відповідно до вимог сьогодення, державної підтримки та завдань сучасної освіти в дошкільних та загальноосвітніх закладах в КУ «Кривоозерський ІРЦ» Кривоозерської селищної ради ведеться активно робота щодо впровадження інклюзивної освіти для осіб з особливими потребами. Для вас - дорожнкарта, відповіді на запитання, які цікавлять батьків стосовно розуміння інклюзії та алгоритму дій батьків дітей з особливими освітніми потребами.

1. Основні терміни та законодавча база

Що таке інклюзія?

Інклюзія (від англ. inclusion — включення) — процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання бажаного результату. Інклюзія — це процес реального включення осіб з особливими потребами, з інвалідністю в активне суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства.

Що таке інклюзивне навчання?

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права осіб на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати або модифікувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб осіб з особливими освітніми потребами.

Особиз особливими освітніми потребами

Особи з особливими освітніми потребами - діти сліпі та із зниженим зором, глухі та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, діти із складними вадами розвитку (у тому числі діти з розладами аутичного спектру).

Головна мета створення інклюзивних груп та класів – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з особами з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

2.Висновок прокомплекснупсихолого-педагогічнуоцінкурозвитку дитинивід КУ «Кривоозерський ІРЦ» Кривоозерської селищної ради надається дитині з особливими потребами після консультації тільки у присутності батьків,в якому вказана рекомендована форма навчання та розвитку на основі потреб дитини.

3. Співбесіда в освітньомузакладі.

Директору освітнього закладу подається і обов’язково реєструється Заява ( заява подається за 6 місяців до початку навчального року) на зарахування дитини і висновок ІРЦ, обов’язковий на даний час документ, підтверджуючий потреби дитини. Уточняється термін час для узгодження дій з відділом освіти для відкриття інклюзивної групи та зарахування дитини до освітнього закладу, можливість створених умов для перебування дитини, безпечного навчального середовища, забезпеченість спеціалістами тощо. Якщо директор освітнього закладу відмовляється прийняти дитину до садочка або школи, він повинен надати батькам письмову відмову зі вказівкою причин відмови. Батьки звертаються до відділу освіти з проханням вирішити питання організації інклюзивного навчання дитини (додають копію зареєстрованої заяви та відмову директора освітнього закладу).

4. При відсутності інклюзивної групи у садочку,інклюзивного класу школикерівник подає подання до відділу освіти щодо її відкриття та необхідності створення відповідних умов для забезпечення повноцінного навчання особи (у закладах освіти, інклюзивні групи, класи відкриваються, як правило, з вересня).

5. Відділ освіти приймає рішення щодо створення необхідних умов перебування дитини з особливими потребами в освітньому закладі.У разі неможливості створення таких умов, місцеві органи освіти можуть запропонувати батькам інший дошкільний заклад, в якому створені умови, або є можливість їх створити.

6. Перелік документів при влаштуванні дитини з особливими потребами у заклади освітидо заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додаються:

· медична довідка з висновком лікаря, що дитина може відвідувати освітнійзаклад;

· довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

· свідоцтво про народження;

·висновок ІРЦ ;

· якщо особа з інвалідністю - відповідні підтверджуючі документи або копії посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

· копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю;

· направлення місцевого органу управління освітою ( в заклади дошкільної освіти).

7. При зарахуванні до освітнього закладускладається індивідуальна програма розвитку дитини.На основі висновку і рекомендацій ІРЦ її розробляє група фахівців освітнього закладуз обов’язковим залученням батьків.

До планування роботи з дитиною із особливими освітніми потребами можуть залучатися фахівці ІРЦ, навчально-реабілітаційних центрів, інших навчальних закладів.

8. Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційної роботи в інклюзивній групі штатним розписом в закладпередбачається: 1 ставка асистента вихователя на 1 інклюзивну группу; 1ставкаасистента вчителя на інклюзивний клас. За письмовою заявою батьків, або осіб, що їх замінюють, адміністрація освітнього закладунадаєдозвіл доступудо освітнього процесу асистентадитини з особливими потребами на громадських (волонтерських) засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел не заборонених законодавством. (Медична книжка для асистента дитини - обов’язкова і зберігається у медичному кабінеті)

9.Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп та класів закладів освітиє:

- ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;

- всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

Кiлькiсть переглядiв: 29